دسامبر 2016

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی

رایج ترین و مهمترین چرخ خیاطی صنعتی در کارگاههای خیاطی، چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی می باشد که برای تولید کلیه تولیدات پارچه ای مورد استفاده قرار می گیرد .قابلیت این چرخ در دوخت مستقیم و راسته می باشد که اولین برند های بازار سینگر،کهلر وفاف که در ابتداء نیمه روغن(سیستم روانکاری به صورت دستی) …

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی ادامه »

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی

راهنمای تعمیر چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی تنظیمات فنی قسمت های مختلف چرخ 7600: 1) تنظیم روغن رسانی پمپ روغن: در صورتی که پاچش روغن به شیشۀ روغن در سرعت کم (2000 دور دردقیقه) انجام نپذیرد ، باید پمپ روغن را به وسیله پیچی که به صفحه تنظیم متصل است، تنظیم نمایید.هر چه سوراخ برگشت روغن …

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوزی ادامه »