راهنمای تولید شلوار

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

۱

دوخت دکمه

دکمه زن

۲

دوخت جادکمه چشمی

جادکمه چشمی زن

۳

دوخت چین (ساسون)

راسته دوز

۴

دوخت الیک

الیک

۵

اتصال زیپ

دو سوزن دو ماکو

۶

دوخت سر دوز

سر دوز

۷

دوخت پل به نوار کمر

پل دوز

الیک

۸

دوخت نوار جیب پشت به پشت کار

دو سوزن دو ماکو

۹

دوخت نشیمنگاه

دو سوزن دو قلاب

قلاب

۱۰

دوخت لبه

دو سوزن دو قلاب

قلاب

۱۱

اتصال قزن

قزن زن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.