تماس بگیرید

دستگاه نمازن کامپیوتری دورنگ (با قابلیت برنامه دهی و ایجاد حالت دورانی) برای دوخت در محدوده (300mm × 200mm) و مجهز به پنل تاچ می باشد.