تماس بگیرید

چرخ خیاطی میاندوز کابویی لی گلد LG-1500 موتور سرخود

چرخ خیاطی میاندوز کابویی لی گلد LG-1500 به گونه ای طراحی شده است که به کاربر امکان دوخت نما در مسیرهای استوانه ای مانند آستین را می دهد. از چرخ خیاطی میاندوز کابویی لی گلد LG-1500 همچنین جهت دوخت نوار پشت یقه نیز استفاده می شود.

 چرخ های خیاطی صنعتی میاندوز مشابه را نیز در لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید:

  • میاندوز کابویی رویانگ RY-1500 SD
  • میاندوز پوزه ای لی گلد LG 668
  • میاندوز پوزه ای اتوماتیک رویانگ RY-664D-01CB/UT
  • میاندوز اتوماتیک رویانگ RY-664D-AB/UT

شما می توانید در قسمت راهنمای تولید پوشاک با کاربردهای مختلف این چرخ خیاطی آشنا شوید.