تماس بگیرید

دستگاه چندکاره (لبه چسبان، لب تاکن و اتصال نوار) ناکاتا مدل U 803-U 703 مناسب جهت لباس ورزش و کفش می باشد.