تماس بگیرید

دستگاه اتصال نوار چسب ناکاتا مدل U801-U701 جهت لباس زیر  مناسب می باشد.